Visie

Als Integratief therapeut wil ik een verbinding creëren tussen de verschillende deelaspecten van ons mens-zijn. Naast aandacht voor de betekenissen die je geeft vanuit wat je denkt, voelt en ervaart, richt ik me gelijktijdig op de sociaal-relationele en maatschappelijk-culturele context waarmee je relateert. Het fysiek-fysiologische krijgt in mijn praktijk veel aandacht omdat het psychisch-relationele en existentiële zich altijd fysiek uitdrukt.

Belichaming

 

Je beleeft je levensthema's niet louter in een mentaal vacuüm, je brein is ook niet afgesplitst van je lijf. Beeld je in dat er vanuit je hersenen een netwerk, een zenuwstelsel doorheen heel je lichaam uitwaaiert. Bovendien zitten je hormonen ook niet in je hoofd maar in je lichaam.  80% van de informatie over hoe het intern en extern met je gesteld is verloopt vanuit je lichaam via je perifere en centrale zenuwstelsel naar je brein. Het enterisch zenuwstelsel is een netwerk van zenuwcellen langs het spijsverteringskanaal dat bestaat uit wel 100 miljoen neuronen en is zo uitgebreid dat het de bijnaam 'tweede brein' heeft gekregen, vandaar de uitspraak 'guts feeling - buikgevoel'

 

Onze sensomotorische functies staan in directe verbinding met je zenuwstelsel en hormonen. Bovendien is heel je interne lichaam (botten, spieren, organen ...) omhult door een bindweefsellaag, de fascia, die houdt alles op z'n plaats maar zorgt ook voor fluïde beweeglijkheid. De fascia is zeer sterk onderhevig aan levensgebeurtenissen, je kan als het ware zeggen dat alles wat we meemaken, ervaren en voelen de bindweefsellaag mee vorm geeft en beïnvloedt (houding, postuur, motoriek).

 

Pulsatie is het natuurlijk ritmisch proces van contractie en expansie dat overal in het leven aanwezig is van in- en uitademhaling tot uitreiken en terugtrekken ... Indringende gebeurtenissen hebben een verlammend effect en zorgen voor contractie. Therapeutisch werk richt zich op herstel van pulsatie en ondersteunt  de natuurlijke tendens tot uitdeining naar een (zin)voller leven. 

Neuro-fysiologisch-motorisch

Werking van responsen vanuit autonoom zenuw- en hormonaal stelsel /  brein-lichaam fysiologie.  We werken dan aan regulatie van wat je fysiek ervaart, emotioneel voelt en gedragsmatig doet. Dit gebeurt door specifiek aandacht te schenken aan je interne fysiologische processen in combinatie met je sensomotorische beweging. Veel van onze klachten drukken zich fysiek uit omdat er energie geblokkeerd zit waardoor je een hoge of lage activatie ervaart. Denk aan hartkloppingen, spierspanning, slaapproblemen, verstoorde ademhaling, hormonale stoornissen. Dat drukt zich ook uit in hevige emoties tot afgevlakt gevoelsleven, ijle of zware tot piekerende gedachten, herhalende gedragingen, passiviteit of te veel actie, verslavingen, relationele-sociale en maatschappelijke problemen. Ik ondersteun je om deze psycho-fysieke klachten te reguleren vanuit het autonoom zenuwstelsel en lichamelijke aandacht.

Procesmatig

We geven allemaal een eigen betekenis aan onze persoonlijke ervaringen en onze levensloop. De klachten en symptomen die we ervaren zijn ook fenomenen waar we een specifieke kijk op hebben. Datgene wat we voelen en denken en hoe we ons gedragen vertaalt zich in een eigen verhaal. Er is echter een verschil tussen het bewuste mentale geheugen van waaruit we betekenissen geven en het belichaamde geheugen waar we ons veelal niet bewust van zijn. Ons lijf is letterlijk een belichaming van heel ons levensverhaal en als we durven luisteren naar dit lichamelijk weten, naar het geheugen in het lijf, dan betreden we een ander pad dan enkel het mentale en verbale. Het bekijken en volgen van belichaamde processen zorgt ervoor dat je belemmerende situatie zich kan ontvouwen en herstellen. Bovendien leven er in je lichaam ook niet enkel problematische inhouden en klachten maar ook positieve en veerkrachtige kwaliteiten, dat wil zeggen, een schatkist aan hulpbronnen en mogelijkheden.

Kernaspecten van mijn therapiemodel

 

Richt zich op de wederzijdse verhouding tussen fysieke, psychische, systemische en existentiële ontwikkeling

Versterkt het vermogen tot zelfregulatie, stabilisatie en integratie 

Aanschouwd de therapeutische relatie als vorm van co-regulatie voor herstel, gezondheid, groei en ontwikkeling

Ompolen van de beperkingen van overlevingsstijlen / patronen / symptomen (traumasporen)

Oriëntatie op persoonlijke sterke kanten, kernkwaliteiten en positieve hulpbronnen

Positieve gerichtheid op ontwikkeling, creativiteit, levenskwaliteit, eigenheid, bezieling

Processen zoals ze zich aandienen volgen en betekenissen laten zijn

Interactie tussen verschillende therapeutische stromingen en methoden ter bevordering van het proces