David Jelinek


Ik ben sinds 2005 werkzaam als therapeut vanuit een integrale (holistische) visie. Lichaamsgerichte therapie en massage kwam er sinds 2010 bij waardoor mijn gerichtheid op belichaamd bewustzijn zich nog meer verankerde in mijn praktijk.

 


Mijn wortels liggen in Limburg, ik heb een multiculturele achtergrond, mijn vader was politiek vluchteling uit Hongarije. 
Deze context heeft een invloed op mijn verhaal en karakter, uiteraard ben ik als persoon ook meer dan mijn familiale historiek. 

 

Na mijn verhuis naar Gent startte ik een langdurig proces, eerst via persoonlijke therapieën en later via een training in integratieve therapie.

Doorheen de jaren exploreerde ik diverse specialisaties in therapieën en andere disciplines zoals dans, drama & bewegingstherapie, allerlei lichaamsgerichte modaliteiten, familieopstellingen, methoden uit traditionele culturen, proceswerk en traumawerk.  Het was een zeer boeiende ontdekkingsreis om tot dit punt te komen. Ik leerde om mezelf meer te openen en vrijer te voelen, mijn bewegingsmogelijkheden te verbreden. Ik leerde om versnipperde psychofysische deelaspecten terug te integreren, mezelf tot regulatie te brengen, mijn behoeften te herkennen en deze uit te drukken, seksuele- en levensenergie te laten stromen en passies om te zetten in creatie.

 

De sociale-relationele dimensie blijft voor mij een belangrijk aspect. Hoe verhoud ik me als mens t.o.v. de ander in mijn sociale, intieme en maatschappelijke contexten? Volg ik de mainstream of durf ik mijn eigen weg, mijn (eigen)zinnigheid te volgen ook al betekent dit dat ik me daardoor meer bevind aan de andere kant van normativiteit. Uiteindelijk is dat een plek waar ik me het meest thuis voel. 

 

Ik houd ervan om in mijn praktijk mensen te begeleiden uit zeer uiteenlopende contexten, achtergronden en levensstijlen. Het feit dat ik me meer buiten het 'gangbare spectrum' begeef, maakt dat ik vanuit mijn eigenheid een specifiek perspectief kan bieden aan een brede waaier van diverse persoonlijkheden.

Ik ben zeer benieuwd om je te ontmoeten, samen met je op pad te gaan in de wereld van het psycho-fysieke-relationele landschap en ik sta je graag bij vanuit mijn professionele methodische bagage maar vooral vanuit eigen(wijze) menselijkheid. 

Opleiding

Ik heb een basisopleiding als therapeut, therapie in Interactionele Vormgeving sinds 2005. Deze integratieve therapie omvat kernaspecten uit: cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, systeemtherapie, cognitieve-gedragstherapie, gestalt therapie en transpersoonlijke therapie. I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële dimensie.

Specialisaties

 • Traumawerk Somatic Experiencing.

 • Lichaamsgerichte Therapie.

 • Proceswerk.

 • Myofascia Energetic Release.

 • Somatic Breath Therapy.

 • Biodynamic Breath and Trauma Release.

 • Vital & Voice Movement Integration.

 • Drama- en Bewegingstherapie (Sesame methode).

 • Familieopstellingen.

 • Verschillende soorten massage opleidingen
  (Zweedse / Hawaiaanse / Ayurvedische / Thai Yoga Massage ).

 • Klanktherapie.

 • Rituelen, Levenswielwerk en sjamanisme.

Weblinks

Definiƫring titel & behandelplan

Ik hanteer de titel Integtratief Therapeut en Psychofysisch Proceswerker. Mijn behandelplan is geen psychotherapeutische behandeling maar een Integratieve Benadering. 

Het huidige decreet rond psychotherapie omschrijft dat de psychotherapeutische behandeling beoefend kan worden door een arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of specifieke personen met een gezondheidszorgberoepstitel. 

Ik heb geen klinische titel in de geestelijke gezondheidszorg en daarom kan ik niet beroepen op de term 'psychotherapie'. Ik volg uit persoonlijke overweging wel de deontologische code rond de therapeutische beoefening, volg intervisies en supervisies, o.a. met mensen uit het veld van de geestelijke gezondheidszorg. 
In deze garandeer ik ook zonder de titel psychotherapie een ethisch verantwoordde en kwaliteitsgerichte behandeling.