Integratieve Therapie

Iedereen ervaart weleens onaangename gebeurtenissen of maakt dingen mee die een stevige impact kunnen hebben. We zoeken manieren om daarmee om te gaan, we vinden oplossingen en stappen terug in de levensstroom.

 

Helaas is onze weerbaarheid niet altijd even sterk en ervaren we daardoor uiteenlopende klachten waar we zelf niet meer uit geraken.

 

Als therapeut ondersteun en begeleid ik je in je hulpvraag, dit doen we stapsgewijs vanuit jouw eigenheid. We versterken je draagkracht en richten ons op het herstelproces en je mogelijkheden. Na verloop van tijd krijg je terug een gewenst contact met jezelf, je relaties en je omgeving.

 

Mijn therapiemodel is integratief wat betekent dat ik werk met verscheidene therapeutische visies en methoden afhankelijk van jouw context en persoonlijkheid. Tijdens de sessies kunnen we meerdere lagen benaderen en verkennen: het mentale (je gedachten en betekenissen), emoties, gedrag, fysieke-fysiologische processen,  het sociaal-relationele, het maatschappelijke en het existentiële. 

 

Therapie omvat altijd gesprek en dialoog. Het gesproken woord brengt het onuitgesprokene tot leven, het geeft ruimte om beluisterd, gehoord en gezien te worden in wie jij bent met jouw verhalen en thema's. Het is een actieve dialoog, ik ben geen passieve luisteraar, ik geef antwoorden en inzichten vanuit mijn kaders, observatie en resonantie.

Non-verbale communicatie 

Wat het lichaam zonder woorden vertelt is even belangrijk als het gesproken woord. Belichaming betekent dat we aandacht geven aan hoe jouw levensthema's zich voordoen in je lichaam, het aanscherpen van lichaamsbewustzijn, het reguleren en integreren van processen vanuit het lichaam. Sommige mensen zijn automatisch heel lichamelijk ingesteld, anderen minder of weinig dus in deze is afstemming en aanpassing van belang. 

Prijs

65 euro  (6O tot 80 min)

Mijn praktijk komt niet in aanmerking voor terugbetaling via de mutualiteit. Indien de gangbare prijs binnen een langdurig traject door een specifieke economische reden moeilijk is dan kan je mij daarover aanspreken.

Boekingprocedure

    Vermeld bij contact dat je een therapeutische sessie wenst.
    We maken een afspraak voor een eerste oriënterend gesprek waarin ik verder luister naar je beweegreden, je hulpvraag en waar we praktische afspraken maken voor het verloop van de therapie. 

    Ik bied ook traumatherapie